Skip to main content

EU Kids Online

Výskumné správy

Vybrané formy rizikového správania detí a mládeže v roku 2023
Bezpečnosť detí v digitálnom priestore
Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku v roku 2022
Prežívanie a správanie detí a mládeže na Slovensku počas pandémie
Záverečná správa z výskumu EU Kids Online IV - Slovenská republika
Survey report - EU-Kids-Online-2020
Výskumná správa EUKO IV - kyberšikanovanie a sexuálne obsahy
Výskumná správa EUKO IV - sociálne siete a excesívne používanie
Výskumná správa EUKO IV - hate speech, diskriminácia a extrémizmus
Tlačová správa EUKO SID 2019
Tlačová správa II EUKO 2019
EU Kids Online Slovensko - správy z výskumu
Vybrané diagnostické postupy pri zisťovaní závislosti od internetu

EU Kids Online

Videá

Konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore - Výskumný tím

Konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore - Hana Macháčková

Konferencia Bezpečnosť detí v digitálnom priestore - Mária Vargová

Konferencia EUKO SK 2020 - prednáška Prof. David Šmahel, M.Sc. et Ph.D.

Konferencia EUKO SK 2020 - prednáška doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D., Marie Bedrošová,M.A.

Konferencia EUKO SK 2020 - prednáška Lenka Dedkova, Ph.D. .& Vojtěch Mýlek, M.A.

Konferenica EUKO SK 2020 - prednáška JUDr. Matej Čakajda

Konferencia EUKO SK 2020 - prednáška doc. Norbert Vrabec, PhD.

Konferencia EUKO SK 2020 - prednáška PhDr. Marek Madro

Konferencia EUKO SK 2020 - prednáška Mgr. Lenka Nemcová