Skip to main content

Webová stránka projektu

EU Kids Online Slovensko

Bezpečnosť detí

v digitálnom priestore 2024

Konferencia

EU Kids Online

Výskumné správy a videá

Riešitelia výskumu, osoby v tíme

Multinational research network