Skip to main content

Konferencia

Bezpečnosť detí v digitálnom priestore 2024

Pozývame Vás na konferenciu

Srdečne Vás pozývame na konferenciu Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. 2 ročník konferencie sa uskutoční 6. 2. 2024 (Medzinárodný deň bezpečného internetu) na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Digitálny priestor je neoddeliteľnou súčasťou života detí a mladých ľudí. Prináša im mnoho príležitostí, ale aj výziev. Konferencia o využívaní digitálneho priestoru deťmi a mladými je platformou na stretnutie výskumníkov, odborníkov z praxe a zástupcov organizácií, ktoré sa venujú tejto problematike. Cieľom konferencie je zdieľať poznatky a skúsenosti, diskutovať o výzvach a príležitostiach digitálneho sveta a spoločne hľadať riešenia.

Z konferenčných príspevkov bude zostavený recenzovaný zborník.

Miesto a čas: Katolícka univerzita v Ružomberku, 6. 2. 2024
(Medzinárodný deň bezpečného internetu)

Organizátor:

  • Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (MPSVR SR)
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Katolícka univerzita v Ružomberku
  • digiQ

Registrácia a konferenčné poplatky

Registrácia účastníkov prebieha od 20. októbra do 15. decembra 2023 cez elektronický formulár:

Registračný formulár

Konferenčné poplatky

konferenčný poplatok aktívny/a aj pasívny/a účastník/čka študent/ka*
uhradený do 30.12.2023 35,- EUR 20,- EUR

* študenti denného štúdia všetkých troch stupňov

Konferenčný poplatok zahŕňa: účasť na programe konferencie, konferenčné materiály, program, knihu abstraktov, obed vo forme bufetových stolov, občerstvenie počas konferencie a zborník príspevkov v elektronickej forme.

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť na účet SK86 8180 0000 0070 0022 4305, do 30.12.2023.  Variabilný symbol 130291. Do správy pre prijímateľa resp. do účelu platby uveďte meno, za koho je konferenčný poplatok uhradený (ak pôjde o skupinovú úhradu, uveďte samostatne priezviská všetkých prihlásených, inak nebude možné platbu identifikovať).

Údaje pre prevod:
IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
BIC (SWIFT): SPSRSKBA
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 6929/32, 811 07 Bratislava, Slovenská republika
Názov a adresa prijímateľa: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Hrabovská cesta 1, 034 01, Ružomberok, Slovenská republika

Kalendár

Otvorenie registrácie: 20.10.2023
Koniec registrácie: 12. 2023
Oznam o (ne)akceptácii abstraktov: 30.12.2023
Uhradenie konferenčného poplatku: 30.12.2023
Zverejnenie programu: 15.01.2024
Konferencia: 06.02.2024
Dátum odovzdania príspevkov do zborníka: 06.02.2024
Publikácia zborníka: Leto 2024

Predbežný program

9:00 – 10:00  Registrácia
10:00 – 10:15  Otvorenie konferencie
10:15 – 12:00  Keynote speakers
12:00 – 13:00  Obed
13:00 – 16:00  Prezentácie a diskusie v dvoch sekciách

Organizačný výbor konferencie:

doc. PhDr. Angela Almášiová, PhD.,
doc. Pavel Izrael, PhD.
doc. Juraj Holdoš, PhD.
PhDr. Katarína Kohútová, PhD.
Ing. Marián Hamada, PhD.
Mgr. Andrea Cox
Mgr. Lenka Horvátová