Skip to main content

Webová stránka projektu

EU Kids Online Slovensko

EU Kids Online

Výskumné správy a videá

Riešitelia výskumu, osoby v tíme

Multinational research network

Bezpečnosť detí v digitálnom priestore

Konferencia

EU Kids Online Slovensko

Online konferencia o výsledkoch výskumu
EU Kids Online Slovensko